Hadoha cam kết đảm bảo quyền riêng tư của  người dùng. Để thực hiện cam kết này, chúng tôi ưu tiên sự an toàn và tính bảo mật cho thông tin của bạn ở mức độ cao nhất. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ địa chỉ email và thông tin riêng tư khác của bạn nếu bạn chưa cho phép.